BIODEGMA to jeden z europejskich liderów zajmujących się projektowaniem i budową tlenowych instalacji do przetwarzania odpadów

Ochrona zasobów naturalnych i minimalizacja śladu ekologicznego użytkownika, podobnie jak fakt coraz mniejszej dostępności przestrzeni pod nowe wysypiska odpadów powodują, że zasada „pierwszeństwa przetwarzania odpadów nad ich składowaniem“ jest coraz ważniejsza dla społeczeństwa.


Również politycy dostrzegli, jak ważne jest ekologiczne przetwarzanie opadów: realizacja polityki zrównoważonego rozwoju i ekologicznej gospodarki odpadami w układzie zamkniętym wdrażana jest we wszystkich krajach europejskich.

Obszary zastosowania:

  • stabilizacja odpadów komunalnych
  • kompostowanie odpadów organicznych
  • kompostowanie osadów z oczyszczalni ścieków
  • suszenie metodą bio-drying

Obszary zastosowania

News

BIODEGMA IS NOW A BRAND OF SUTCO RECYCLINGTECHNIK GMBH

Bergisch Gladbach. On July 1, 2021, Sutco RecyclingTechnik GmbH will take over the BIODEGMA® brand and thus expand its portfolio with an additional technology in the field of biological waste treatment.
After years of successful cooperation between the two companies and the realization of various large projects in the field of mechanical-biological waste treatment, mainly in Poland, the plant manufacturer is now taking over the assets of the Ludwigsburg-based company, which specializes in the design and construction of aerobic waste treatment plants.
The long-standing managing director of BIODEGMA®, Ralf Müller, and his employees will also be integrated into the organization of Sutco RecyclingTechnik. They will remain at the original BIODEGMA® location in Ludwigsburg and will conduct their business from there in the usual manner.
With the new acquisition, the plant manufacturer increases its possibilities to respond to the various requirements of its globally represented customers.

Biodegma Wiki

Biodrying or Bio-drying

Biological process to remove moisture from a waste stream to 

więcej