Oferowane przez nas najważniejsze produkty

PARTNERSKIE RELACJE Z KLIENTEM

Dzięki naszym doradcom odniesiesz sukces

Oprócz najwyższej jakości samego produktu o sukcesie inwestycji decydują również profesjonalne doradztwo i wysoka jakość świadczonych usług - być może w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej. Pojęcie bliskiej i partnerskiej relacji z klientem rozumiemy dosłownie: Klient BIODEGMA jest dla nas zawsze punktem odniesienia. Oferujemy doświadczenie i praktyczny know-how zapewniający długoterminowe i korzystne dla obydwu stron relacje bazujące na zasadach partnerstwa.

 

Dzięki doświadczeniu w zakresie budowy i eksploatacji oraz fachowej wiedzy w zakresie zarządzania przepływami materiałowymi możemy - przy wykorzystaniu sieciowego myślenia – komunikować się z klientem na różnych poziomach i poszukiwać zintegrowanych rozwiązań dopasowanych dokładnie do długookresowych potrzeb użytkownika.

 

Efektywne struktury

W firmie BIODEGMA stawiamy na hierarchię płaską, krótkie ścieżki decyzyjne i elastyczny sposób podejścia do realizowanych zadań. W ten sposób oferujemy kompletne rozwiązania, łączymy ze sobą wymagania różnych dziedzin i oferujemy kompleksowe realizacje. Dzięki znacznie wyższej wydajności rozwiązanie takie jest korzystne również dla użytkownika.

 

Kompetentni pracownicy

Sercem naszej firmy i sukcesu są pracownicy. Jedną z głównych zasad działania BIODEGMA jest indywidualne wspieranie każdego pracownika. Poza tym samodzielność i kreatywność naszych pracowników pozwalają na wytworzenie partnerskiej atmosfery współpracy oraz wysokiego stopnia profesjonalizmu w naszym przedsiębiorstwie. Odczuwają to nie tylko nasi pracownicy, ale również nasi klienci.

 

Kompleksowa obsługa

Ponieważ w dziedzinie instalacji do przetwarzania odpadów nie ma rozwiązań standardowych, doradzamy naszym klientom w zakresie wszelkich pytań technicznych, które są ważne dla optymalnej realizacji. Sami siebie nie widzimy tylko jako producenta, ale również usługodawcę szerokiego zakresu oferty serwisowej.

 

W naszym rozumieniu obsługa oznacza również poszukiwanie nowych możliwości przetwarzania i utylizacji odpadów różnego rodzaju oraz rozwój istniejących technologii. Firmy naszej grupy współpracują ze sobą w sieci i tworzą już dzisiaj rozwiązania na dzień jutrzejszy.

 

Obsługa od A do Z

 • Obsługa posprzedażowa:
  szybka dostawa części zamiennych lub wykonywanie napraw - jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych klientów!

 • Szkolenie:
  Przy okazji uruchomień oferujemy szkolenia dla pracowników obejmujące wszystkie odnośne dziedziny eksploatacji: technologia przetwarzania, podstawowa wiedza biologiczna, bezpieczeństwo pracy i zasady konserwacji.

 • Administracja:
  Naszym klientom oferujemy wsparcie w ramach całego procesu uzyskiwania pozwolenia.

 • Obsługa:
  Naszym klientom udostępniamy wszystkie wymagane informacje w zakresie obsługi eksploatacyjnej, budowy, tworzenia harmonogramów konserwacji i utrzymania, opracowywania instrukcji roboczych lub pomocy dokumentacyjnych. Jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów.