Tlenowe przetwarzanie odpadów

 • Applications

  Systemy boksów

 • Applications

  Systemy pryzm

 • Applications

  Systemy pryzm

 • Applications

  Regulacja wentylacji

 • Applications

  Osady ściekowe w roli nawozu

Obszary zastosowania

Firma BIODEGMA oferuje indywidualne rozwiązania i instalacje do przetwarzania odpadów służące do ekologicznego i wydajnego przetwarzania frakcji biogenicznych odpadów.

 

Stabilizacja

Stabilizacja to technologia przetwarzania odpadów polegająca na przetwarzaniu organicznej frakcji odpadów komunalnych mająca na celu ich stabilizację. Im mniejsza emisja gazów cieplarnianych i wód odciekowych, tym technologia jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego, a ustabilizowane odpady można lepiej składować.

BIODEGMA Stabilisierung-Anlage Torun

Klient:
MPO Sp. Z o.o.
PL 87-100 Toruń

typ instalacji:
MSW, 23.000 Mg/a

Klient:
ZUO Elbąg Sp. Z o.o.
Pl 82-300 Elbąg

typ instalacji:
MSW, 28.000 Mg/a

BIODEGMA Stabilisierung-Anlage Ostrada

Klient:
ZUOK Rudno Sp. Z o.o.
PL 14-100 Ostróda
27.000 tpa

typ instalacji:
MSW, 27.000 Mg/a

Kompostowanie

Celem kompostowania jest wytworzenie nawozu o wysokiej jakości z oddzielnie zbieranych odpadów organicznych. Nawóz taki może być wykorzystywany z powodzeniem przykładowo w rolnictwie, uprawie winorośli lub w architekturze krajobrazu.

 

Nawóz nie tylko zasila glebę w substancje odżywcze, ale stanowi również składnik warstwy humusu, poprawia ogólną strukturę gleby i podnosi znacznie plony. Jest to jeden z ważniejszych aspektów technologii kompostowania, szczególnie biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na żywność na świecie.  

BIODEGMA Kompostierungsanlage Weiterstadt

Klient:
Da-Di Werk
Kompostanlage Weiterstadt

typ instalacji:
Kompostierung, 8.000 Mg/a

BIODEGMA Kompostierungsanlage Ardley

Klient:
Agrivert Ltd.
Chipping Norton, OXON, UK

typ instalacji:
Kompostierung, 30.000 Mg/a

Osady ściekowe

Fosfor to jeden z najważniejszych pierwiastków odżywczych w naszym ekosystemie. Osady ściekowe zawierają fosfor w wysokim stężeniu, w formie dostępnej dla roślin. Technologie odzysku fosforu z osadów ściekowych odgrywają coraz ważniejszą rolę, ponieważ złoża fosforu na całym świecie są coraz bardziej ograniczone. Kompost z osadów ściekowych nadaje się znakomicie do nawożenia pól uprawnych.

BIODEGMA Klärschlammanlage Tampere

Klient:
Pirkanmaan Jätehuolty Oy
FI 33100 Tampere

typ instalacji:
Klärschlamm, 30.000 Mg/a

Bio-suszenie

Im większa jest gospodarka, tym większe jej zapotrzebowanie na energię. Paliwa zastępcze odgrywają coraz ważniejszą rolę ze względu na konieczność obniżenia ilości zużywanych paliw kopalnych, przykładowo w przemyśle cementowym.

 

Technologia bio-suszenia „bio-drying“ oferuje idealne rozwiązanie: dzięki biologicznemu suszeniu odpadów komunalnych i częściowo również odpadów innego pochodzenia, podnosi się ich wartość opałowa, a mieszanka wzbogaca się o składniki z wysoką wartością opałową. Materiał po obróbce przerabiany jest na paliwo zastępcze.

BIODEGMA Bio-Drying Anlage Mława

Klient:
USKOM Sp. Z o.o.
PL 06-500 Mława

typ instalacji:
Bio-Drying, 48.000 Mg/a

Kalkulator BIODEGMA – oblicz wielkość instalacji

Za pomocą funkcji kalkulatora możesz obliczyć możesz ilość koniecznych pryzm (tuneli) kompostowych. Wpisz do formularza rodzaj utylizowanych odpadów i wymaganą wydajność instalacji. Wybierz odpady komunalne, osady ściekowe lub odpady biologiczne.

 

Jeśli interesujesz się instalacją do biosuszenia, to skontaktuj się bezpośrednio z nami, ponieważ potrzebne obliczenia są znacznie bardziej skomplikowane.

oferta

wywnioskować

Proszę dodać 8 i 6.

Calculator

Output

0

m3/a

0

Mg/rok

0

Moduł