BIODEGMA to jeden z europejskich liderów zajmujących się projektowaniem i budową tlenowych instalacji do przetwarzania odpadów

Ochrona zasobów naturalnych i minimalizacja śladu ekologicznego użytkownika, podobnie jak fakt coraz mniejszej dostępności przestrzeni pod nowe wysypiska odpadów powodują, że zasada „pierwszeństwa przetwarzania odpadów nad ich składowaniem“ jest coraz ważniejsza dla społeczeństwa.


Również politycy dostrzegli, jak ważne jest ekologiczne przetwarzanie opadów: realizacja polityki zrównoważonego rozwoju i ekologicznej gospodarki odpadami w układzie zamkniętym wdrażana jest we wszystkich krajach europejskich.

Obszary zastosowania:

  • stabilizacja odpadów komunalnych
  • kompostowanie odpadów organicznych
  • kompostowanie osadów z oczyszczalni ścieków
  • suszenie metodą bio-drying

Obszary zastosowania

News

Metis - Nowy system rejestracji temperatury

Metis to nowy system rejestracji temperatury dla instalacji kompostowania BIODEGMA. Nasz film pokazuje jak to działa.

Metis to nowy system rejestracji temperatury dla instalacji kompostowania BIODEGMA. Nasz film pokazuje jak to działa.

więcej

Biodegma Wiki

Biodrying or Bio-drying

Biological process to remove moisture from a waste stream to 

więcej